Jogi feltételek és adatkezelés

Jogi feltételek

1. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.bonusparty.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
Jelen Szabályzat hatálya csak az oldalt igénybe vevő természetes személy felhasználókra terjed ki. Cégek (az oldal szolgáltatásait igénybe vevő irodák) esetében a Szolgáltatóval vagy az Üzemeltetővel megkötött szerződések az irányadók azzal, hogy a cégek kötelesek a jelen Szabályzatban foglaltakat tudomásul venni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a 3. és 4. pontban foglaltakra.
A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

2. A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó
A Weboldal tulajdonosa, fenntartója a Bonus Party Service Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. V/26.; cégjegyzékszám: 01-09-972819; adószám: 14583838-2-41; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Bonus Party Service Kft. A felhasználók adatait a Bonus Party Service Kft. kezeli.
Az oldal üzemeltetését a Bonus Party Service Kft. megbízása alapján a Unique Communications Kft. (székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 53/A.; cégjegyzékszám: 01-09-914642) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: www.unique.hu. Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.
A felhasználó a Szolgáltatóval az Üzemeltetőn keresztül is kapcsolatba léphet, a jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket az Üzemeltetőhöz is eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy azokról a Szolgáltatót értesíti.
A Weboldallal kapcsolatos kérdésekben az Üzemeltető jogosult harmadik személyekkel szemben eljárni, jogosult szerződéseket kötni, jognyilatkozatokat tenni.

3. Irányadó jog
A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége – ide értve a reklámozási tevékenységet is – Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Szolgáltató kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Szolgáltató kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Adatvédelmi szabályzat
Weboldalunk látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges. Amennyiben valamely szolgáltatásunk megrendelésre kerül, az adott megrendeléshez a látogató személyes adatainak megadása szükséges. Az üzemeltető cég a látogatók megrendelés során megadott személyes adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja át, és kizárólag az általa nyújtott szolgáltatás biztosításával kapcsolatban használhatja.
 

Expressz ajánlatkérés

Név/Cégnév*:
Telefonszám:
E-mail cím*:
Tárgy*:
Üzenet*:
Nem szeretnék friss információkat kapni. /Adatkezelési szabályzatért kattintson ide!/
Küldés